kable

Jak zabezpieczyć sprzęt elektroniczny przed awariami zasilania?

Ochrona sprzętu elektronicznego przed przepięciami wymaga zamontowania zabezpieczającej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przepięcie to nagły wzrost napięcia i natężenia prądu, który przekracza dopuszczalne normy dla konkretnej instalacji. Przepięcie może uszkodzić sprzęty elektroniczne podłączone do sieci. Typy przepięć Przepięciem może być wyładowanie atmosferyczne nazywane piorunem, ale także zakłócenia występujące podczas pracy sieci elektrycznej, w wyniku których…Continue reading Jak zabezpieczyć sprzęt elektroniczny przed awariami zasilania?