BHP na budowie domu

Obowiązujące w Polsce prawo budowlane oraz Kodeks pracy określają, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na budowach. Budowlańcy powinni dobrze znać te przepisy, a podczas pracy muszą kierować się zdrowym rozsądkiem. Prace budowlane bardzo często wiążą się bowiem z poważnymi zagrożeniami czyhającymi na ich zdrowie i życie.

Zasady BHP na budowie – odzież ochronna

Pracownicy budowlani często przemieszczają się po placu budowy, w celu zmiany swoich dotychczasowych stanowisk i zajęć. Często pracują na wysokości, a podczas takiej pracy łatwo o wypadek, który może zakończyć się tragicznie. Nieodłącznym elementem pracy powinny być prawidłowo zapięte szelki bezpieczeństwa. Noszona przez budowlańców odzież powinna chronić ich przez zabrudzeniem i zranieniem. Nie można zapominać o właściwej odzieży i maseczkach na twarz, które chronią drogi oddechowe przed negatywnym wpływem oparów farb. Nowoczesne farby są bezpieczne dla zdrowia, ale sam zapach może być nieco męczący. Przed nakładaniem lakierów pracownicy powinni założyć odzież ochronną, czyli kombinezon, rękawice i maski.

Kto dba o przestrzeganie zasad BHP na budowie i jakie są jego obowiązki?

Za bezpieczeństwo na budowie bezpośrednio odpowiada kierownik budowy oraz kierownicy robót.

Kierownik budowy nie musi jednocześnie pełnić funkcji koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, ale na to stanowisko może powołać jednego ze swoich pracowników. Osoba ta musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz znać organizację i zasady realizacji procesu budowlanego. Pracownik pełniący tę funkcję jest współodpowiedzialny za przypadki ewentualnego niedopełnienia obowiązków i narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania u nich uszczerbku na zdrowiu.

Inne publikacje  Jak ozdobić ścianę nad łóżkiem w sypialni?

Czym są plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

Na prawidłowo przebiegających budowach obowiązują dokumenty, zwane planami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Z zapisami znajdującymi się w tych planach powinny zapoznać się wszystkie osoby wykonujące pracę na budowie. Znać je muszą także osoby, które wchodzą na budowę. Podstawowe
z tych zasad mówią o ochronie przeciwpożarowej i postępowaniu w razie pożaru; używaniu substancji chemicznych; obsłudze urządzeń technicznych, przebywaniu na wysokościach, zabezpieczeniu przez nadmiernym hałasem, wibracjami i działaniem pyłów, przydzieleniu odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz wprowadzaniu do pracy nowych pracowników i poruszaniu się po terenie budowy. Wszystkie te przepisy służą ochronie zdrowia i życia pracowników.

Bez odpowiedniego zabezpieczenia nie wolno rozpoczynać żadnego remontu i budowy. Przeszkoleni pracownicy, którzy znają zasady bezpieczeństwa będą pracować tak, by nie zrobić sobie krzywdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *