transport towarów wielkogabarytowych

Czym jest logistyka portowa?

Globalizacja gospodarki sprawiła, że towary nieustannie przewożone są z jednego końca świata na drugi. Ich sprawny transport wymaga bardzo wielu działań, które zapewniają optymalizację czasu i kosztów.

Czym zajmuje się logistyka?

Logistyka to bardzo szerokie pojęcie, wywodzi się ze struktur wojskowych, ale z powodzeniem znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Obejmuje działania na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, transportu krajowego oraz międzynarodowego. W tym ostatnim przypadku bardzo często logistyka korzysta z transportu inter modalnego, łączącego transport lądowy z transportem morskim oraz lotniczym.

Zadaniem logistyki jest nie tylko dostarczenie surowców i towarów w jak najkrótszym czasie. Głównym jej celem jest optymalizacja kosztów transportu, magazynowania i składowania. Często zdarza się, że dostawca wysyła małą ilość towaru, wtedy zadaniem logistyka jest uzupełnienie ładunku od innych dostawców wysyłających produkty w tym samym kierunku.

Logistyka portowa – podstawowe zadania

Logistyka morska i portowa to jeden z działów ogólnej logistyki. Zajmuje się przede wszystkim załadunkiem i przeładunkiem towarów w portach morskich lub rzecznych (na znacznie mniejszą skalę). Dodatkowo musi zapewnić odpowiednie składowanie towaru (magazyny), ich przeładunek oraz terminale dostosowane do rodzaju statków przewożących określone ładunki:

  • kontenerowe,
  • drobnicowe,
  • masowe,
  • paliwowe.

Taki podział podyktowany jest głównie dodatkową infrastrukturą przystosowaną do rozładunku konkretnej kategorii towarów. W zależności od potrzeb są one następnie składowane i magazynowane. Dobrze opracowane procedury logistyczne znacznie usprawniają cały proces i minimalizują koszty.

Inne publikacje 

Why Families Love their Chinese Girl.

Logistyka portowa obejmuje nie tylko rozładowanie konkretnych statków. Bardzo często jej zadaniem jest także ich bezpieczne wprowadzanie do portu przy pomocy specjalnego holownika portowego. To niewielkie statki o dużej mocy, które wprowadzają duże statki transportowe do odpowiednich terminali przeładunkowych.

Logistyka portowa obejmuje także dodatkowe zadania związane z odprawą celną, wypełnianiem deklaracji VAT oraz listów przewozowych. W tym zakresie jest to najczęściej oparte na współpracy służb portowych z firmami zewnętrznymi.

Istotą logistyki portowej jest planowanie i koordynacja wszystkich działań od przybycia towaru do portu aż do czasu wysłania go do kolejnego punktu. Czasami działania te obejmują także sytuacje nietypowe, np. awaria statku lub sprzętu przeładunkowego. W każdym z tych przypadków towar musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem lub utratą terminu ważności. W takich sytuacjach działania logistyków muszą być szybkie i zdecydowane. Podstawą tych działań jest niezawodna infrastruktura teleinformatyczna, która zapewnia bezpośredni i szybki kontakt z wszystkimi uczestnikami procesu logistycznego.

Logistyka portowa to tylko jedno z ogniw w skomplikowanym łańcuchu dostaw towarów drogą morsko-lądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *