transport towarów wielkogabarytowych

Czym jest logistyka portowa?

Globalizacja gospodarki sprawiła, że towary nieustannie przewożone są z jednego końca świata na drugi. Ich sprawny transport wymaga bardzo wielu działań, które zapewniają optymalizację czasu i kosztów.

Czym zajmuje się logistyka?

Logistyka to bardzo szerokie pojęcie, wywodzi się ze struktur wojskowych, ale z powodzeniem znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Obejmuje działania na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, transportu krajowego oraz międzynarodowego. W tym ostatnim przypadku bardzo często logistyka korzysta z transportu inter modalnego, łączącego transport lądowy z transportem morskim oraz lotniczym.

Zadaniem logistyki jest nie tylko dostarczenie surowców i towarów w jak najkrótszym czasie. Głównym jej celem jest optymalizacja kosztów transportu, magazynowania i składowania. Często zdarza się, że dostawca wysyła małą ilość towaru, wtedy zadaniem logistyka jest uzupełnienie ładunku od innych dostawców wysyłających produkty w tym samym kierunku.

Logistyka portowa – podstawowe zadania

Logistyka morska i portowa to jeden z działów ogólnej logistyki. Zajmuje się przede wszystkim załadunkiem i przeładunkiem towarów w portach morskich lub rzecznych (na znacznie mniejszą skalę). Dodatkowo musi zapewnić odpowiednie składowanie towaru (magazyny), ich przeładunek oraz terminale dostosowane do rodzaju statków przewożących określone ładunki:

  • kontenerowe,
  • drobnicowe,
  • masowe,
  • paliwowe.

Taki podział podyktowany jest głównie dodatkową infrastrukturą przystosowaną do rozładunku konkretnej kategorii towarów. W zależności od potrzeb są one następnie składowane i magazynowane. Dobrze opracowane procedury logistyczne znacznie usprawniają cały proces i minimalizują koszty.

Inne publikacje  Malowanie elewacji - co powinniśmy wiedzieć?

Logistyka portowa obejmuje nie tylko rozładowanie konkretnych statków. Bardzo często jej zadaniem jest także ich bezpieczne wprowadzanie do portu przy pomocy specjalnego holownika portowego. To niewielkie statki o dużej mocy, które wprowadzają duże statki transportowe do odpowiednich terminali przeładunkowych.

Logistyka portowa obejmuje także dodatkowe zadania związane z odprawą celną, wypełnianiem deklaracji VAT oraz listów przewozowych. W tym zakresie jest to najczęściej oparte na współpracy służb portowych z firmami zewnętrznymi.

Istotą logistyki portowej jest planowanie i koordynacja wszystkich działań od przybycia towaru do portu aż do czasu wysłania go do kolejnego punktu. Czasami działania te obejmują także sytuacje nietypowe, np. awaria statku lub sprzętu przeładunkowego. W każdym z tych przypadków towar musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem lub utratą terminu ważności. W takich sytuacjach działania logistyków muszą być szybkie i zdecydowane. Podstawą tych działań jest niezawodna infrastruktura teleinformatyczna, która zapewnia bezpośredni i szybki kontakt z wszystkimi uczestnikami procesu logistycznego.

Logistyka portowa to tylko jedno z ogniw w skomplikowanym łańcuchu dostaw towarów drogą morsko-lądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *