kable

Jak zabezpieczyć sprzęt elektroniczny przed awariami zasilania?

Ochrona sprzętu elektronicznego przed przepięciami wymaga zamontowania zabezpieczającej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przepięcie to nagły wzrost napięcia i natężenia prądu, który przekracza dopuszczalne normy dla konkretnej instalacji. Przepięcie może uszkodzić sprzęty elektroniczne podłączone do sieci.

Typy przepięć

Przepięciem może być wyładowanie atmosferyczne nazywane piorunem, ale także zakłócenia występujące podczas pracy sieci elektrycznej, w wyniku których powstają przepięcia łączeniowe mające dużą częstotliwość.
Powodem przepięć o częstotliwości zasilania jest uszkodzenie przewodu lub jego izolacji. Innym typem przepięć są te spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi i atmosferycznymi.
Sposobem na uniknięcie przepięć sieci elektrycznej jest montaż ochronników przepięciowych. Zadaniem tych urządzeń jest natychmiastowe odłączenie instalacji od sieci elektrycznej w momencie, w którym następuje przepięcie. Ochronniki te chronią sprzęty elektroniczne przed uszkodzeniem podczas przepięcia sieci.

Rodzaje organiczników

Ograniczniki przepięciowe podzielić można na następujące klasy:
*A – montowana na liniach elektroenergetycznych w celu minimalizowania przepięć do 4 kV,
*B – to odgromniki. Są one pierwszym poziomem chroniącym przed przepięciem. Montowane obok głównej rozdzielnicy w skrzynce przy lub w złączu. Odgromniki umieszczone muszą być jak najbliżej miejsca, gdzie sieć wchodzi do obiektu. Chronią one przed przepięciami oraz tłumią fale przepięciowe i wyrównują potencjały w budynkach. Montowane są w trzech przewodach fazowych i czasem dodatkowo jeszcze w przewodzie neutralnym. Odgromniki stosowane są w obiektach z instalacją odgromową oraz bez niej, które zasilane są przy użyciu linii napowietrznej lub i sieci kablowej. Odgromniki mają na celu ograniczyć przepięcie do 2,5 kV i nie mogą być narażone na prąd zwarciowy,
* C – to ochronniki. Jest to II stopień ochrony przed przepięciem, mający za zadanie ograniczyć je do 1,5 kV. Umieszcza się je obok głównej rozdzielnicy lub w rozdzielnicy oddziałowej czy tablicy rozdzielczej. Ochronniki i odgromniki muszą znajdować się co najmniej kilometr od siebie. Aby je od siebie odgrodzić, kiedy znajdują się w rozdzielnicy można użyć cewki odprzęgającej,
* D – to urządzenia bezpośrednio chroniące sprzęty znajdujące się w ich pobliżu. Najczęściej są to przedłużacze przepięciowe, gniazdka wtykowe, a także puszki. Zadaniem tych urządzeń jest ochrona przed przepięciem, które zostaną przepuszczone przez ochronniki lub odgromnik i ograniczenie ich do wartości akceptowalnej przez urządzenia podpięte do sieci. Ograniczniki montować można jako oddzielne urządzenia albo jako urządzenia kompaktowe. Podczas ich montażu nie trzeba zachowywać odległości chroniącej pomiędzy sprzętami a urządzeniem.
Każde z ograniczników powinny być montowane przez fachowca i z uwzględnieniem sprzętów, jakie znajdować będą się w budynku.

Inne publikacje 

The Nice, The Bad and Chinese Girls

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *